Zamenhof Instituut (Togo)

Door een goede samenwerking van de Nederlandse organisatie ‘School in Togo’ met lokale initiatiefnemers, kon in 2004 in Lomé een nieuwe school van start gaan. Acht jaar later is de school uitgegroeid tot een lagere en een middelbare school met 500 leerlingen.
Het Zamenhof Instituut is een degelijke school, die kinderen aanzet tot zelfstandig denken en werken. De leerlingen worden goed gevolgd en begeleid. De school ligt in een eenvoudige buurt. Hoewel openbare lagere scholen in de buurt gratis zijn kiezen steeds meer buurtbewoners er voor om hun kinderen naar deze privéschool te sturen. De ouders accepteren de zware inspanningen die het vraagt om de extra kosten te kunnen dragen.

Veel ouders die geen onderwijs genoten hebben en vooruit willen komen in het leven, hebben de school jarenlang gevraagd om avondlessen. In 2011 is het Zamenhof Instituut gestart met volwassenenonderwijs: bijna 70% van de 70 deelnemers heeft het staatsexamen inmiddels behaald.

In 2012 is de school ook gestart met kleuteronderwijs voor kinderen in de leeftijd van 3,5 tot 5 jaar (bij inschrijving).
Het Maagdenhuis werkt al zeven jaar samen met het Zamenhof Instituut. Er werd een financiële bijdrage verstrekt voor de bouw van vier klaslokalen en de bibliotheek, voor aankoop van boeken voor de bibliotheek en onlangs voor leermiddelen van de kleuterschool.

Zamenhof1

Onze aandachtsgebieden