Preschool

Voor goede ontwikkelingskansen van kinderen binnen het onderwijs, bieden de reguliere scholen in ontwikkelingslanden niet altijd de goede aansluiting. Kinderen kunnen problemen hebben om zich aan te passen aan het schoolsysteem. De oorzaken voor die problemen kunnen heel divers zijn. Soms gaat het om algemene pedagogische begrippen als concentratie, rust en aanpassingsvermogen.

In rurale gebieden in Afrika en in het binnenland van Suriname speelt ook een taalprobleem. Kinderen leren thuis niet de officiële taal van de school. Kinderen worden niet of nauwelijks voorgelezen vanwege analfabetisme en laaggeletterdheid. In geïsoleerde gebieden, waar buiten de school nooit de officiële taal kan worden ‘geoefend’, blijft de taalbarrière gedurende de gehele schoolloopbaan een handicap. Zulke kinderen lopen eigenlijk al aan het begin van de lagere school een achterstand op, die ze bijna nooit meer kunnen inhalen. Dit heeft ook effect op de resultaten van het rekenonderwijs. Bij Inheemsen (Surinaamse Indianen) is aangetoond, dat zij hun hele leven niet adequaat leren rekenen, zelfs als ze voortgezet onderwijs hebben gevolgd.
Door kleuteronderwijs, zonder specifieke cognitieve aanpak, of door gerichte preschoolprogramma’s kunnen de aansluitingsproblemen in de eerste klas van de lagere school worden verkleind.

Zamenhof1

Onze aandachtsgebieden