Hart voor Suriname (Suriname)

Enige jaren geleden is een goede en langdurige samenwerking ontstaan tussen Hart voor Suriname en Het Maagdenhuis, aanvankelijk gericht op de renovatie van het kindertehuis Baling Soela in Boxel, ten zuiden van Paramaribo. In dit huis worden kinderen opgevangen uit de sloppenwijken rond de stad. Het gaat vrijwel uitsluitend om kinderen van vluchtelingen voor de binnenlandse oorlog. Het tehuis verkeerde enige jaren geleden in slechte staat en er waren onvoldoende mogelijkheden voor begeleiding van de kinderen. De beheerder, Stichting Hart voor Suriname, ontwikkelde een plan voor renovatie en kwaliteitsverbetering van het tehuis.

Een volgende stap in de kwaliteitsontwikkeling van het tehuis is een inkomengenererend landbouw project. In een aantal jaren wordt een gemengd agrarisch bedrijf opgebouwd, waarmee voldoende inkomsten worden verworven voor de exploitatie van het kindertehuis. Tevens levert het agrarisch bedrijf vele mogelijkheden voor de jongeren om werkervaring op te doen en desgewenst een praktische vakopleiding te krijgen. In dit project steunde Het Maagdenhuis de herbouw van de kippenboerderij op het terrein van het tehuis, alsmede de aanleg van drainage en grondophoging ter voorbereiding van de teelt van gewassen.

Hart-voor-suriname1
Hart-voor-suriname1 Hart-voor-suriname2 Hart-voor-suriname3 Hart-voor-suriname4

Onze aandachtsgebieden