Internaten

Kinderen uit de binnenlanden van Suriname konden alleen in Paramaribo voortgezet onderwijs volgen. Velen van hen hebben geen familie in de stad, voor onderdak en een passende begeleiding. In die gevallen bood een internaat uitkomst.

Door het beleid van de Surinaamse overheid in de laatste jaren, zijn er nu in vijf grotere plaatsen buiten Paramaribo scholen voor voortgezet onderwijs. De behoefte aan plaatsen op internaten is daardoor veranderd. Internaten die kinderen uit kwetsbare milieus opnemen, verdienen prioriteit, zoals bijvoorbeeld kinderen uit gezinnen van vluchtelingen voor de binnenlandse oorlog.

Hart-voor-suriname4

Onze aandachtsgebieden