Vereniging AANEEN, Amsterdam Huiswerkbegeleiding

AANEEN is sinds 1990 een Vereniging van enthousiaste vrijwilligers, die met allerlei activiteiten probeert om de cultuurverschillen tussen Nederlanders en Surinamers te overbruggen. Momenteel zijn er bijna 200 vrijwilligers actief. Zij organiseren zowel sponsorwerving alsook diverse buurtinitiatieven in achterstandswijken in Amsterdam. HIV/aids-bestrijding in Suriname is een belangrijk speerpunt voor AANEEN.

In de zomer organiseert AANEEN in Amsterdam-Oost een Zomerschool: huiswerkbegeleiding voor 30 kinderen met een geregistreerde leerachterstand die op de wachtlijst staan voor de reguliere bijlesklassen van AANEEN en samenwerkingspartner BOOT.
De bijlessen in de zomer worden afgestemd op de persoonlijke zwakke punten van de kinderen. De vrijwilligers zijn gepensioneerde leraren, PABO-studenten en vrijwilligers van AANEEN. Aan het eind van de lesperiode krijgen de kinderen ter beloning een groepsuitje aangeboden.

Het Maagdenhuis leverde een bijdrage aan de kosten van de zomerschool in 2012.

Aaneen1
Aaneen1 Aaneen2 Aaneen3

Onze aandachtsgebieden