Huiswerkbegeleiding

Soms is goed onderwijs beschikbaar, maar missen sommige kinderen toch de boot door leerachterstanden, matige studieomstandigheden thuis of uitval. Deze problemen kennen velerlei oorzaken. Die kunnen in de directe omgeving van het kind liggen, zoals een niet aansluitende voorschool, problemen thuis of ziekte. Ook oorzaken binnen het onderwijs zelf kunnen voor problemen zorgen, zoals een moeilijke match tussen een leerkracht en sommige kinderen, pestgedrag, enz.

Het Maagdenhuis steunt aanvullende programma’s, waardoor schoolgaande kinderen een betere aansluiting krijgen en meer kans van slagen hebben. Doordat het aantal aanvullende voorzieningen op het onderwijs nog steeds toeneemt, past enige terughoudendheid ons wel. Het onderwijssysteem dient zelf verantwoordelijk te blijven voor een optimaal leerklimaat. Aanvullende voorzieningen zijn alleen gelegitimeerd als er geen reguliere oplossingen beschikbaar zijn. 

Aaneen3

Onze aandachtsgebieden