Track the Talent: Landelijke uitrol

Track the Talent (TTT) richt zich op laaggeschoolde jongeren in Nederland, die dreigen uit te vallen en hun startkwalificatie niet te halen. Het primaire doel is deze jongeren te stimuleren hun studie af te maken en hen te coachen en te begeleiden om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Het secundaire doel is dat deze jongeren een rolmodel worden voor hun naaste omgeving.

Track the Talent organiseert voor groepen van 12 jongeren van het VMBO een programma van 12 weken waarin zij wekelijks getraind worden. De trainingen zijn op locatie bij bedrijven of culturele instellingen en op een locatie in de buurt van de jongeren. De trainingen gaan over oriëntatie op de arbeidsmarkt, communiceren en solliciteren. Managers van participerende bedrijven geven de trainingen. Ontwikkeling van sociale vaardigheden is een hoofdbestanddeel. Per bedrijf nemen twee of drie medewerkers deel als coach. Zoveel mogelijk worden ook allochtone medewerkers ingezet, die als rolmodel kunnen dienen.
De jongeren worden voor deelname geselecteerd door een jongerenwerker. Tijdens het traject verzorgt een vaste coach vanuit de school de begeleiding. Aan het eind van het traject ontvangen de jongeren een certificaat. Jongeren die dat willen kunnen na afloop nog individuele coaching krijgen van medewerkers van deelnemende bedrijven.

De werkwijze van TTT is bijzonder succesvol. In de afgelopen zes jaar hebben ongeveer 500 jongeren deelgenomen. Veel jongeren maken hun opleiding af en beëindigen de TTT-training met een stageplaats en een aantal zelfs met een baan. 

TTT is in 2006 gestart onder de paraplu van Hart voor Amsterdam. In 2011 werd Track the Talent een zelfstandige Stichting, die al spoedig betrokken raakte bij nieuwe soortgelijke projecten in Utrecht, Alkmaar en Haarlem.
Het Maagdenhuis ondersteunt Track the Talent bij de plannen om het concept landelijk uit te rollen. Er is nu interesse in Arnhem, Nijmegen, Den Bosch, Rotterdam, Den Haag en Leiden. Gekozen is voor een lichte organisatievorm, waarbij samenwerking met lokale partijen, zoals Vrijwilligerscentrales en welzijnsinstellingen, en kwaliteitsborging voorop staan.

Track-the-talent1
Track-the-talent1 Track-the-talent2

Onze aandachtsgebieden