TANA (Suriname)

De organisatie TANA richt zich primair op jongeren in Suriname, die voortijdig schoolverlater zijn. Voor 12 tot 16 jarigen is er een prevocational programma, gericht op beroepsopleidingen voor onder andere crèche/peuterschoolleidsters, auto- en electromonteurs, bejaardenverzorgers, horecawerknemers, schoonmakers, slagers en pluimveehouders. Jaarlijks zijn er 150 tot 250 cursisten. Het slagingspercentage ligt gemiddeld op 75%. Cursisten, die geslaagd zijn voor de prevocational, stromen door naar het leerwerktraject. Per jaar gaat het om circa 120 leerlingen. Het niveau van de opleidingen is hoog: wie eenmaal is geslaagd, komt bijna zeker aan werk (96%). De jongeren worden vanwege hun kwetsbare achtergrond intensief begeleid. Bij uitval door zwangerschap, wordt met de cursisten een plan gemaakt voor terugkeer na de bevalling. Ook probeert TANA met gerichte voorlichtingsprogramma’s uitval te voorkomen.

Naast de beroepsopleidingen voor drop-outs, kent TANA ook een programma voor kinderen die niet kunnen meekomen in de zesde klas van het onderwijs. In het STARS-project worden deze kinderen bijgeschoold en krijgen ze een training sociale vaardigheden. Op deze manier kunnen ze alsnog de eindtoets voor het lager onderwijs (Glo-toets) halen. Per jaar nemen 300 tot 400 leerlingen deel, waarvan 70 tot 80% slaagt voor de toets. Het programma wordt ook op enkele plaatsen in het binnenland van Suriname gegeven. Opmerkelijk zijn daar de gunstige schoolresultaten, ondanks de taalbarrière. De meeste kinderen van Marrons, Indianen, Chinezen en Brazilianen leren pas Nederlands als ze naar de lagere school gaan.

In toenemende mate geeft TANA ook beroepsopleidingen, commerciële trainingen en workshops aan volwassenen. Met deze nieuwe activiteiten heeft TANA een betere financiële basis verworven en daardoor wordt de organisatie minder afhankelijk van donaties.

Tana1
Tana1 Tana2 Tana3

Onze aandachtsgebieden