Educatieve programma’s en praktijkonderwijs

Voor zeer kwetsbare doelgroepen zijn tal van bijzondere vormen van educatie en praktijkvorming ontwikkeld. Voor jongeren met meervoudige problemen, die zijn uitgevallen uit het onderwijssysteem, moeite hebben met zelfzorg en zelfstandigheid, of die afglijden naar dak- en thuisloosheid. Programma’s vinden vaak plaats in een beschermde omgeving. We kennen specifieke opleidingen voor jongeren die zich niet kunnen aanpassen aan het schoolsysteem (praktijkonderwijs, aangepaste vocationals en prevocationals) en trainingen die gericht zijn op maatschappelijke participatie (trainingen basale werkhouding, leerwerkstages, trainingen persoonlijke presentatie en sollicitatie).
Het Maagdenhuis steunt verschillende vormen van begeleiding op dit gebied.

Tana1

Onze aandachtsgebieden