Bouw onderwijsruimten CRETF (Senegal)

CRETF is een overheidsschool voor Technisch Onderwijs voor (overwegend) meisjes. Meisjes leren er het beroep van naaister, kok of kapster. Daarnaast krijgt iedere leerling ook vaardigheden aangeleerd als het houden van kippen en het verbouwen van groenten. De producten worden in de keuken van de school gebruikt en voor een deel verkocht. Sinds kort zijn er ook lessen gericht op het vinden van werk, het runnen van een eigen bedrijfje en voorraadbeheer.
Het Maagdenhuis heeft al vijf jaar contact met CRETF en steunde eerder een boorput, zonnepanelen, een pomp en een hydrofoornetwerk naar 4 bassins in de groentetuin.

Het schooljaar 2012-2013 heeft voor een uitzonderlijke groei (verdubbeling) van het aantal leerlingen gezorgd. De directrice zag zich voor voldongen feiten geplaatst en heeft als tijdelijke oplossing twee grote hutten laten bouwen, met wanden van bamboematten bestreken met cement. De overheid heeft meer leerkrachten gestuurd en voor lesmateriaal gezorgd, maar kan nu verder de eerstkomende jaren niets meer doen. De school heeft een goede reputatie. De directrice slaagt er regelmatig in de overheid en soms andere geldschieters te interesseren voor de vele noden van de school. 

De leerlingen worden goed begeleid en de sfeer is vriendschappelijk. De leerlingen weten dat ze er terecht kunnen, ook om met raad en daad bijgestaan te worden in hun vaak moeilijke thuissituatie. 
We zien i n Senegal een tendens bij jongeren om uit te wijken naar technische scholen. In de voorbije tien jaar werd de middelbare school enorm gepromoot, de leeftijdsgrens voor verplicht onderwijs is zelfs opgetrokken tot 16 jaar. Er zijn op veel plaatsen echter onvoldoende (goede) leerkrachten en voorzieningen. Voor jongeren uit rurale gebieden is algemeen vormend onderwijs minder aantrekkelijk, omdat het slechts een aanloop is naar hoger onderwijs, waarvoor het geld vaak ontbreekt. 

Het Maagdenhuis steunde CRETF zodat er drie nieuwe klassen konden worden gebouwd in 2013.

Creft1
Creft1 Creft2 Creft3 Creft4 Creft5 Creft6

Onze aandachtsgebieden