Bouwkundige projecten onderwijs

Voor verbetering van het onderwijs, steunt Het Maagdenhuis soms ook bouwprojecten. In sommige gevallen gaat het om grotere projecten, zoals de bouw van leslokalen. Dergelijke projecten passen vaak in een veel langdurigere samenwerking met de school. Veelal begint zo’n samenwerking met een kleine investering in de school, of in een project naast de school waarmee inkomen kan worden gegenereerd.

In Senegal en Togo kan een samenwerking beginnen met de bouw van een omheining om het schoolterrein of de tuin. Het dient om de leerlingen binnen te houden, maar ook om het terrein te beschermen tegen vraatzuchtig loslopend vee, auto’s die over het schoolterrein de kortste route kiezen en ronselaars van adolescenten voor het werken op plantages.

In Suriname blijkt het soms onmogelijk om leerkrachten te vinden die in het binnenland willen werken en wonen. In sommige projecten heeft Het Maagdenhuis de bouw van woningen voor leerkrachten gesteund, indien dit paste in een breder plan voor kwaliteitsverbetering en werving van personeel.
Scholen in Suriname kampen niet alleen met slecht onderhoud van de gebouwen, maar ook met gebrekkige voorzieningen voor sanitair en voor de verstrekking van eten tussen de middag. De scholen zorgen niet voor een lunch en de kinderen nemen vaak geen eten mee van huis, vanwege de kans op bederf in de warmte. Vaak verkopen particulieren etenswaar voor de lunch tegen kostprijs. Een behoorlijk uitgiftepunt (kantine) is een basale voorziening. Het Maagdenhuis steunt in schrijnende situaties voorzieningen voor sanitair en kantines.

Creft5

Onze aandachtsgebieden