Aanvulling op onderwijs

De ontwikkelingskansen van kinderen is een belangrijk thema binnen de activiteiten van Het Maagdenhuis. Daarbij richt het fonds zich op aanvullende voorzieningen op het onderwijs. Het Maagdenhuis neemt geen rol in de financiering van het reguliere onderwijs (zoals exploitatie) en komt niet op het gebied waarvoor de plaatselijke overheid verantwoordelijkheid neemt. 
Wel steunt Het Maagdenhuis aanvullende voorzieningen, zoals huiswerkbegeleiding en weekendonderwijs, mits zij optimaal samenhangen met en afgestemd zijn op het reguliere onderwijs. Ook steunen we programma’s waarin kinderen hun talenten kunnen ontdekken en hun algemene ontwikkeling kunnen verbeteren.

Voor kwetsbare doelgroepen en kinderen die voortijdig school hebben verlaten (drop-outs) ondersteunt Het Maagdenhuis, daar waar het reguliere stelsel geen uitkomst biedt, praktisch gericht onderwijs.

In sommige werkgebieden van Het Maagdenhuis, zoals in Togo of Senegal, is soms geen passend onderwijs beschikbaar. Dat kan gaan om het ontbreken van kleuteronderwijs, maar ook voortgezet of beroepsonderwijs. Door preschoolprogramma’s, bijvoorbeeld gericht op het inhalen van taalachterstand, kan de aansluiting op het lager onderwijs worden verbeterd. Voor oudere kinderen kan het verblijf op internaten in sommige gebieden uitkomst bieden, om in de stad vervolgonderwijs te kunnen volgen.
Tenslotte steunt Het Maagdenhuis in sommige gebieden bouwkundige onderwijsvoorzieningen, ter verbetering van de kwaliteit of voor een betere veiligheid.

Weekendakademie2

Onze aandachtsgebieden