• Mei 2016

    Ten aanzien van projecten Nederland is Stichting Het R.C. Maagdenhuis momenteel bezig met het opzetten van een drietal programma’s (vluchtelingen - ouderen - jongeren) naast de reguliere aanvragen. Dit betekent dat een deel van het budget, met ingang van september 2016, niet langer gebruikt wordt voor de reguliere aanvragen, zoals de afgelopen jaren het geval was, maar ingezet wordt voor deze programma’s.
    Een gevolg kan zijn dat reguliere aanvragen sneller afgewezen worden of niet meer in behandeling worden genomen.