• Stimuleringsprogramma Initiatieven van Jongeren

    3 oktober 2017 - Het Maagdenhuis steunt samen met andere fondsen initiatieven van jongeren. Heb jij een idee om je netwerk te verbreden en zelf je kansen te vergroten door een iets in jouw buurt op te zetten? Klik hier voor meer informatie.

    Reguliere aanvragen t.a.v. projecten in Nederland

    Februari 2017 - Ten aanzien van projecten Nederland heeft Stichting Het R.C. Maagdenhuis een drietal programma’s opgezet (vluchtelingen - ouderen - jongeren). Dit betekent dat het grootste deel van het giftenbudget niet langer gebruikt wordt voor de reguliere aanvragen in de thema's 'ontmoeting en zingeving', 'empowerment', 'aanvulling op onderwijs', 'verbetering levensomstandigheden', 'versterking informele groepen', 'hulp aan kwetsbare groepen', zoals de afgelopen jaren het geval was, maar ingezet wordt voor deze programma’s. Een gevolg is dat reguliere aanvragen sneller afgewezen worden of niet meer in behandeling worden genomen.